C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 181

179
© Didaktik s.r.o.
4. Důkaz sodíku a draslíku
• Přidejte do odpařovací misky přibližně 1/2
cm syrovátky, postavte odpařovací misku
na trojúhelník na kelímek (použijte stativový
kruh) a zahřívejte v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu, dokud se syrovátka
neodpaří dosucha.
• Pomocí kelímkových kleští postavte
odpařovací misku na ochrannou desku a
seškrábejte špachtlí části usazeniny.
• Do kelímku přidejte několik kapek kyseliny
solné (pomocí kapací pipety) a navlhčete
kyselinou solnou konec magneziové tyčinky.
Naberte na tyčinku trochu usazeniny
syrovátky (zůstane viset na vlhké tyčince)
a přidržujte tyčinku v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu. Všímejte si zbarvení
plamene.
• Opakujte pokus; pozorujte plamen, ale
tentokrát přes kobaltové sklo. Všímejte si
zbarvení plamene.
• Opakujte pokus; pozorujte plamen, ale
tentokrát přes kobaltové sklo. Všímejte si
zbarvení plamene.
Výsledek :
1. Teplé mléko se sráží. Při působení kyseliny se sráží kasein (tvaroh); zakalená kapalina se
nazývá syrovátka.
2. Při přidání molybdenanu amonného vznikají žluté vločky. Molybdenan amonný se používá jako
důkaz fosforečnanu; v mléce jsou fosforečnany obsaženy.
3. Při přidání roztoku dusičnanu stříbrného vzniká bílý zákal. Chloridové anionty vytvářejí s
dusičnanem stříbrným chlorid stříbrný; v mléce jsou chloridy obsaženy.
4. Žluté zbarvení plamene signalizuje přítomnost sodíku v mléce; fialové zbarvení plamene
poukazuje na draslík.
Petit-lait (malé mléko) - francouzsky výraz pro syrovátku.
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...193
Powered by FlippingBook