C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 182

180
© Didaktik s.r.o.
Mrazicí šok
Materiál
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• špachtle se lžičkou
• kádinka 250 ml
• teploměr
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• kostka ledu nebo sníh
• lněná látka
• kladívko
• hrášek nebo malá nařezaná
syrová zelenina
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Jestliže nemáte k dispozici sníh, zabalte několik kostek ledu do lněné látky a roztlučte je na
podlaze kladívkem.
• Přidejte do kádinky sníh a kuchyňskou sůl v poměru 3 : 1; např. 9 lžiček sněhu a 3 lžičky
kuchyňské soli. Dobře promíchejte lžičkou.
• Přidejte do zkumavky několik kuliček hrášku a zastrčte zkumavku do chladicí směsi; měřte
teploměrem také teplotu. Nechejte zkumavku přibližně 15 minut stát v chladicí směsi. Vysypte
nyní hrášek ze zkumavky (eventuálně ho opatrně uvolněte ze zkumavky špachtlí) a ověřte
tvrdost.
Výsledek :
Teplota v chladicí směsi klesne až na max. - 20 °C.
Hrášek zmrznul dotvrda.
Velmi rozšířenou možností, jak šetrně konzervovat potraviny, je jejich hluboké zamrazení.
Při této konzervační metodě by měly být potraviny co možná nejrychleji ochlazeny na - 20 °C
až - 40 °C (šokové zamrazení). Při vysoké rychlosti zamrazení se vytvářejí jen velmi malé ledové
krystaly, které zapříčiňují jen zanedbatelná porušení tkání - nutriční hodnota a požitková hodnota
zůstává zachována téměř nezměněna; také obsah vitamínů stěží ubude. Potraviny nemohou být
při těchto teplotách zkaženy, protože při nízkých teplotách je brzděn, resp. zastaven růst bakterií
a aktivita enzymů.
Uvědomte si, že také hluboce zmrazené potraviny nejsou neomezeně trvanlivé; doba trvanlivosti
u různých potravin rozdílná.
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...193
Powered by FlippingBook