C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 183

181
© Didaktik s.r.o.
Přísada do müsli
Materiál
• laboratorní nůž
• ochranná deska
• jablko
• nit nebo nylonové vlákno
• jehla
• papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Také když pracujete s potravinami, nesmíte je ochutnávat
(nebezpečí znečištění).
Provedení :
• Položte na ochrannou desku list papíru a nakrájejte nožem jablko na tenké plátky.
• Navlečte plátky na nit nebo nylonové vlákno. Napněte vlákno mezi dvěma upevňovacími body
na místě, na kterém může vlákno přibližně 1 týden setrvat (např. mezi 2 stativy v přípravně).
• Přibližně po jednom týdnu pozorujte plátky jablka.
Výsledek :
Po týdnu se plátky jablka scvrkla a jejich barva se změnila.
Sušení plátků jablka má na tyto plátky konzervační účinek.
Bakterie se skládají přibližně z 85 % z vody a mohou proto existovat jen ve vlhkém prostředí.
Při sušení ztrácí ovoce velký podíl vody; tento klesá pod 40 %. Od této hranice nemohou už
bakterie růst - plátky jablka se proto nezkazí.
Jsou-li takto zpracované plátky jablka uschovány v suchém prostředí, tak se udrží po dlouhou
dobu.
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,...193
Powered by FlippingBook