C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 184

182
© Didaktik s.r.o.
Ústup
Materiál
• skleněná vana
• skleněná tyčinka
• pepřenka
• prací prostředek
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Naplňte skleněnou vanu přibližně z 1/3 vodou. Nasypte na vodní hladinu pepřenkou tolik
pepře, aby byla vodní hladina zcela pokryta.
• Přidejte na konec skleněné tyčinky kapku mycího prostředku na nádobí.
• Dotkněte se nyní vodní hladiny uprostřed vany omočenou stranou skleněné tyčinky a
pozorujte.
Výsledek :
Částečky pepře ustupují ve všech směrech.
Na základě povrchového napětí plavou částečky pepře na vodní hladině.
Přijde-li prací prostředek (nebo mýdlo, resp. mycí prostředek) do styku s hladinou, rozpouští se
tento prostředek a snižuje přitom povrchové napětí vody.
Při mycím procesu se využívá tato vlastnost; voda s menším povrchovým napětím může prádlo
lépe smáčet a odstranit špínu.
Látky pro čištění a hygienu
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193
Powered by FlippingBook