C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 186

184
© Didaktik s.r.o.
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do kádinky nalijte přibližně 20 ml vody a přidejte několik mililitrů neutrálního tekutého mýdla;
míchejte skleněnou tyčinkou, dokud se tekuté mýdlo ve vodě nerozpustí.
• Do nálevky vložte kruhový filtr a nasypte 2 špachtle burelu.
• Pod nálevku postavte zkumavku.
• Do filtru nyní přidejte střičkou několik mililitrů vody a pozorujte vzhled filtrátu.
• Postavte pod nálevku novou zkumavku a přelijte nyní burel několika mililitry dopředu
připraveného roztoku mycího prostředku; pozorujte filtrát.
Výsledek :
První filtrát je čirý; druhý filtrát je zakalený.
Částečky burelu (slouží zde jako nečistota) neprošly při přidání vody póry filtru. Při přidání
mycího prostředku se částečky jemně rozložily (dispergovaly) a prošly tak do filtrátu.
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193
Powered by FlippingBook