C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 188

186
© Didaktik s.r.o.
Mydláři
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• skleněná tyčinka
• špachtle se lžičkou
• ochranná deska
• chňapka
• střička
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• gumová zátka na zkumavku
• 6 M louh sodný NaOH.
(přibližně 20 % roztok)
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• kokosový tuk
• destilovaná voda
• ochranné brýle
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí vystříknutí z důvodu utajeného varu; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Do kádinky 150 ml přidejte 2 lžičky kokosového tuku. Opatrně zahřívejte na keramické
drátěné síťce (použijte stativový kruh) v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu, dokud se
tuk neroztaví.
• Do kádinky 100 ml přidejte přibližně 30 ml louhu sodného.
• Nyní přelijte z kádinky po malých částech během 10 minut louh sodný do roztaveného
tuku - celou dobu musíte tuk lehce zahřívat a promíchávat (existuje nebezpečí přepěnění,
tak odstraňte na chvíli kahan). Odpařenou vodu můžete opatrně doplňovat ze střičky. Po
10 minutách přidejte do kádinky opatrně lžičku kuchyňské soli a za míchání ještě 5 minut
zahřívejte.
• Postavte kádinku pomocí chňapky na ochrannou desku. Vyjměte pevnou usazeninu z kádinky
a přidejte ji lžičkou do kádinky 250 ml; promyjte usazeninu opatrně vodou - slijte kapalinu nad
usazeninou.
• Přidejte špachtlí malé množství promyté usazeniny do zkumavky, naplňte zkumavku z
poloviny destilovanou vodou, uzavřete zkumavku gumovou zátkou a protřepejte - pozorujte.
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193
Powered by FlippingBook