C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 189

187
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
V kádince se po zahřátí usazuje pevná látka; při protřepání kapalina ve zkumavce šumí.
Při zahřátí tuku s louhem sodným došlo ke zmýdelnění (saponifikaci).
tuky +
louh sodný → mýdlo
+ glycerin
První cechy mydlářů se vytvářely ve Vídni už v roce 1327.
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 190,191,192,193
Powered by FlippingBook