C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 19

17
© Didaktik s.r.o.
Vlastní čistírna odpadních vod
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• nálevka
• skleněná tyčinka
• odpařovací miska
• špachtle se lžičkou
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• chňapka
• manganistan draselný KMnO4
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• práškové aktivní uhlí
• křemičitý písek
• skelná vata
• zemina
• kruhový filtr
• vypraný štěrk
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle (nebezpeční vystříknutí při odpařování).
Provedení :
• Do kádinky 150 ml nalijte 100 ml vody a přidejte následující látky:
• 1 velkou lžičku kuchyňské soli, 1 velkou lžičku zeminy a malou špičku špachtle manganistanu
draselného; promíchávejte několik minut skleněnou tyčinkou - kuchyňská sůl by se měla zcela
rozpustit.
• Volně uzavřete vnitřní otvor skleněné nálevky skelnou vatou; nad to nasypejte přibližně 2
cm křemičitého písku a ještě asi 1 cm pás štěrku. Přefiltrujte usazeninu do kádinky 250 ml;
pozorujte.
• Přidejte do kádinky s filtrátem 1 lžičku práškového aktivního uhlí a několik minut zahřívejte -
míchejte skleněnou tyčinkou.
Výsledek :
Štěrk klesá ke dnu; usazená nečistota je odlévána přesahující vodou.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...193
Powered by FlippingBook