C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 190

188
© Didaktik s.r.o.
Odstraňovač skvrn
Materiál
• krycí sklíčko
• skleněná tyčinka
• odpařovací miska
• kapací pipeta
• lžička
• benzín
• oxid hořečnatý MgO
• stolní olej
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Nepoužívejte otevřený plamen - nebezpečí výbuchu.
Provedení :
• Doprostřed kruhové filtru přidejte pomocí skleněné tyčinky kapku stolního oleje; položte filtr na
krycí sklíčko.
• Do odpařovací misky přidejte 2 lžičky oxidu hořečnatého a přidávejte tolik benzínu, dokud
nevznikne hustá pasta.
• Natřete pastu na mastnou skvrnu a položte krycí sklíčko na parapetní desku (co možná při
otevřeném oknu).
• Když se benzín odpaří (přibližně po 5 minutách), vezměte kruhový filtr a oklepejte oxid
hořečnatý. Pozorujte filtr - přidržujte ho proti světlu.
Výsledek :
Mastná skvrna zmizela.
Benzín tuk rozpouští; roztok je nasáván oxidem hořečnatým a už nemůže pronikat do papíru.
Jestliže mastná skvrna úplně nezmizí, můžete proces opakovat na očištěném krycím sklíčku.
Kromě benzínu existují ještě další organická rozpouštědla, která se používají k chemickému
čištění textilií. Mají vysokou rozpouštěcí schopnost tuků a velmi rychle se vypařují. Vznikající
páry jsou téměř bez výjimky zdraví škodlivé. Čisticí prostředky kromě toho vedou k silnému
znečištění životního prostředí.
Chemického čištění bychom se tak měli, pokud je to možné, zřeknout. Jestliže je skvrna ihned
po vzniku odstraněna - např. horkou vodou a mýdlem, eventuálně ve spojení s octem nebo
kuchyňskou solí - není už chemické čištění většinou zapotřebí.
Dbejte při nákupu výrobků, ve kterých jsou obsažena organická rozpouštědla, na výstražné
symboly (např. u prostředků na odstraňování skvrn, odmašťovacích prostředků, rozpouštědel
barev, laků na nehty a odstraňovačů laků na nehty, ředidel, lepidel)!
1...,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189 191,192,193
Powered by FlippingBook