C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 20

18
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
1. filtrát: Zemina zůstane v „přirozeném“ filtru, filtrát je (téměř) čirý a červeně zbarven.
2. filtrát: Barvivo a aktivní uhlí zůstane v papírovém filtru; filtrát je čirý a bezbarvý.
Při zahřátí druhého filtrátu zůstane v odpařovací misce bílá kuchyňská sůl.
Filtr pouze oddělí kapalinu od pevných částeček.Pravé roztoky (rozpuštěná látka) prochází
filtrem. Tento efekt může být dosažen také vrstvami písku.
Na základě velkého povrchu práškového aktivního uhlí (až do 4 m2/g !) můžeme rozpuštěné
barevné a pachové částice z roztoku odstranit adsorpcí.
Odpařením vody může být také oddělena rozpuštěná kuchyňská sůl.
Jestliže bychom chtěli získat vyčištěnou vodu, museli bychom druhý filtrát předestilovat.
• Zahřátou kapalinu přefiltrujte
kruhovým filtrem do kádinky 100 ml
(použijte přídržný štít).
• Přibližně 10 ml vzniklého filtrátu
nasypejte do odpařovací misky a
zahřejte, dokud se voda nevypaří;
pozorujte usazeninu v odpařovací
misce.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...193
Powered by FlippingBook