C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 21

19
© Didaktik s.r.o.
Nádherné odbarvení
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• kádinka 250 ml
• provrtaná gumová zátka na
zkumavku
• střička
• skleněná trubice (1)
• kapací pipeta
• roztok methylenové modři
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
žádné.
Provedení :
• Podle obrázku sestavte destilační aparaturu. Skleněnou trubici před zasazením do gumové
zátky navlhčete glycerinem.
• Nalijte do upnuté zkumavky vodu přibližně do výše 3 cm a přikápněte trochu roztoku barviva
(bleděmodrý roztok). Nyní opatrně zkumavku zahřejte v nesvítící (oxidační) části plamene
kahanu. Přidržujte přitom kahan tak, aby voda vřela stále v blízkosti povrchu kapaliny
(pohybujte kahanem). Zahřejete-li zkumavku příliš nízko, dojde k přehřátí kapaliny a zbarvená
voda proniká do skleněné trubice.
• Pozorujte procesy v ochlazené zkumavce a ukončete pokus, jestliže se ve zkumavce
nahromadí přibližně 1 cm vody.
Výsledek :
Zbarvená voda začne vřít (100 °C); v ochlazené zkumavce kondenzuje „bezbarvá“ voda.
Barvivo může být destilací odděleno od vody.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...193
Powered by FlippingBook