C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 22

20
© Didaktik s.r.o.
Téměř briliant
Materiál
• kádinka 250 ml
• lžička
• skleněná tyčinka
• síran draselno-hlinitý
• (kamenec) KAl(SO4)2 • 12 H2O
• malá zavařovací sklenice
• sklenice od dětské kojenecké výživy,
přibližně 1/8 l
• vlněná nit
• dřevěná tyč
• skleněná trubička, 1 cm
• nebo malá šroubová matice
• teplá voda
• (např. průtokový ohřívač)
Bezpečnostní upozornění:
žádné.
Provedení :
• Kádinku 150 ml naplňte teplou vodou a přidávejte lžičkou kamenec, dokud se dole za míchání
skleněnou tyčinkou už nerozpouští žádná látka. Měla by na dně zůstat malá usazenina.
• Slijte roztok nad usazeninou do malé sklenice, aniž byste slili i usazeninu.
• Na konec krátké vlněné niti připevněte skleněnou trubičku nebo šroubovou matici.
• Uvažte nyní vlněnou nit na dřevěnou tyč takovým způsobem, aby došlo k zavěšení
zatěžovacího kusu těsně nad dnem malé sklenice.
• Ponechte sklenici několik dnů stát a pozorujte potom obsah.
Výsledek :
Na vlněné niti a částečně také na dně sklenice vznikají krystaly kamence. Krystalizací byla látka
částečně z roztoku získána zpět.
Pomalým odpařováním vody se roztok přesytí a rozpuštěná látka se proto musí vyloučit
(krystalizovat).
Likvidace odpadu:
Váš učitel může zbytky z kádinky a zbylý roztok ze sklenice odpařit (např. na pískové lázni), a tak
kamenec získat zpět.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...193
Powered by FlippingBook