C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 23

21
© Didaktik s.r.o.
Kdo je kdo ?
• stativ + ochranná stěna
• lupa
• 4 zkumavky
• stojan na zkumavky
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 2 M kyselina chlorovodíková (kyselina solná)
HCl, (pH přibližně 7)
• práškové železo Fe
• prášková síra S
• sulfid železnatý FeS
• 2 listy bílého papíru (DIN A 5)
• magnet
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou je třeba odpipetovat pomocí pipetovacího balonku;
sirovodík je jedovatý - pouze „chemicky přičichněte“; dobře větrejte; použijte ochranné brýle.
Provedení :
a) Na bílý papír dejte špičku špachtle směsi síry a železa a špičku špachtle síranu železnatého a
pozorujte obě látky lupou.
Použijte směs a sloučeninu pro další pokus.
b) Přidržujte list papíru mezi magnetem a směsí. Přibližujte papír a magnet směrem ke směsi,
upněte magnetem trochu směsi a pohybujte magnetem sem a tam.
Stejné pokusy opakujte se sulfidem železnatým; pozorujte.
• Umístěte 4 zkumavky do stojanu na
zkumavky.
• Naplňte zkumavky střídavě po
špičce špachtle směsí síry a
železa a špičce špachtle síranu
železnatého.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...193
Powered by FlippingBook