C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 24

22
© Didaktik s.r.o.
c) Nalijte do zkumavky 1 a 2 po 5 cm vody;
zatřepte jimi a pozorujte.
d) Naplňte zkumavku 3 a 4 přibližně po 1 cm
koncentrovanou kyselinou solnou. Pozorujte ve
zkumavce 3 obsah; u zkumavky 4 „chemicky
přičichněte“.
Výsledek :
a) Směs: Částečky železa a síry se nacházejí nespojeny vedle sebe.
Sloučenina: Jednotlivé částečky.
b) Směs: Železo je přitahované, síra nikoli; pouze železo je feromagnetická látka.
Sloučenina: Síran železnatý není přitahován; síran železnatý není feromagnetická látka.
c) Směs: Železo klesá; síra plave. Hustota železa je větší než hustota vody. Síra plave díky
povrchovému napětí (síra má větší hustotu než voda!).
Sloučenina: Síran železnatý klesá ke dnu; Síran železnatý má větší hustotu než voda.
d) Směs: Stoupají plynové bubliny; síra zůstává nerozpuštěná ve zkumavce.
železo
+
kyselina solná → chlorid železnatý + vodík
Fe
+
2 HCl
→ FeCl2
+ H2
Sloučenina: Při „chemickém přičichnutí“ je zjištěn nepříjemný zápach po zkažených vejcích.
sulfid železnatý + kyselina solná → sirovodík + chlorid železnatý
FeS
+ 2 HCl
→ H2S + FeCl2
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...193
Powered by FlippingBook