C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 25

23
© Didaktik s.r.o.
Uhlí z cukru
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• zkumavka
• špachtle
• stojan na zkumavky
• sacharóza (krystalový cukr)
• C12H22O11
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochrannou stěnu; zkumavka může vystřikovat; kapalný,
hořící cukr může ze zkumavky kapat.
Provedení :
• Přidejte do zkumavky přibližně 5 cm cukru a upněte zkumavku šikmo do stativu. Položte pod
uspořádání ochrannou desku.
• Zapalte kahan, přidržujte ho rukou a zahřívejte cukr v nesvítící (oxidační) části plamene
kahanu.
• Pokuste se mezitím kahanem zapálit neustále unikající páry; pozorujte.
Výsledek :
Cukr taje, hnědne a nakonec zuhelnatí. Unikající páry hoří.
Ve zkumavce zůstane tak zvané kostní uhlí (uhlík).
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...193
Powered by FlippingBook