C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 26

24
© Didaktik s.r.o.
Továrna na šumák
• kádinka 150 ml
• lžička
• střička
• skleněná tyčinka
• kahan
• hydrogenuhličitan sodný
(jedlá soda) NaHCO3
• kyselina vinná
• dřevěná tříska
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Neprovádějte žádné chuťové zkoušky!
Provedení :
• Do kádinky dejte po jedné lžíci hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny vinné a promíchejte
skleněnou tyčinkou.
• Zapalte dřevěnou třísku plamenem kahanu, ponořte hořící dřevěnou třísku do kádinky a
pozorujte.
• Střičkou přidejte ke směsi několik mililitrů vody. Po proběhnuté reakci ponořte hořící třísku do
kádinky; pozorujte.
Výsledek :
V prvním případě hoří dřevěná tříska po ponoření do kádinky dále. Při přidání vody dojde ke
zpěnění směsi a hořící dřevěná tříska při ponoření uhasne. Při rozpouštění ve vodě uvolňuje
kyselina vinná z hydrogeuhličitanu sodného za vzkypění oxid uhličitý.
Kyselina vinná: kyselina 2,3 - dihydroxybutandiová
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Při podrobnějším prozkoumání strukturního vzorce a chemického názvu kyseliny vinné můžete
rozpoznat významnou souvislost mezi názvem a složením látky.
„Správný“ šumák si můžete vyrobit sami ze dvou dílů cukru, dvou dílů kyseliny vinné a jednoho
dílu hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody).
Vezměte na zřetel, že toto ve škole není možné. (chemikálie nebo přístroje by mohly být
znečištěné).
Jestliže si budete vyrábět šumák doma, tak použijte čerstvě nakoupené látky a nádobí z
kuchyně.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...193
Powered by FlippingBook