C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 27

25
© Didaktik s.r.o.
Z bílé se stane černá
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• odpařovací miska
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• kahan
• kádinka 150 ml
• nálevka
• lžička
• měřící pipeta
• pipetovací balonek
• kelímkové kleště
• práškový hořčík Mg
• práškový uhličitan vápenatý
• (práškový mramor) CaCO3
• 2 M kyselina chlorovodíková
• (kyselina solná) HCl, (přibližně 7% roztok)
• hliníková fólie nebo
• novinový papír
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle; nedívejte
se přímo do plamene; při nastoupení reakce krok ustupte
(mohou odlétávat jiskry); kyselinu solnou odpipetujte pomocí
pipetovacího balonku; dobře větrejte.
Provedení :
• Na odpařovací misku nasypejte 2 lžičky práškového hořčíku
a 1 lžíci uhličitanu vápenatého a míchejte lžičkou, dokud
nedostanete stejnorodou šedě zbarvenou směs.
• Přikryjte pracovní stůl hliníkovou fólií nebo novinovým
papírem, postavte odpařovací misku na ochrannou desku a
odkliďte všechny zbývající přístroje a láhve s chemikáliemi
až na kahan
• Zapalte směs v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu a
ustupte.
• Po proběhnuté reakci a určitém ochlazení pokropte reakční
produkt přibližně 10 ml koncentrované kyseliny solné
(použijte měřící pipetu) - pozorujte.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...193
Powered by FlippingBook