C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 29

27
© Didaktik s.r.o.
Zlatý hřebík
Materiál
• stojan na zkumavky
• zkumavka
• měřící pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4 (přibližně 7 % roztok)
• železný hřebík
• smirkový papír
Bezpečnostní upozornění:
Použijte pipetovací balonek.
Provedení :
• Vyleštěte smirkovým papírem železný hřebík a opatrně ho nechte sklouznout do zkumavky.
Postavte zkumavku do stojanu na zkumavky a naplňte zkumavku roztokem síranu měďnatého
tak, aby menší část hřebíku vyčnívala z roztoku.
• Pozorujte několik minut procesy na hřebíku a zbarvení roztoku.
Výsledek :
Na železném hřebíku vzniká načervenalá sraženina; modré zbarvení roztoku ustupuje;
nastupující černé zbarvení je vznikající oxid měďnatý.
Na základě postavení obou kovů v napěťové řadě kovů je ušlechtilejší kov (měď) z roztoku
síranu měďnatého vylučován. Železo přechází ve formě železnatých kationtů do roztoku.
Železo odevzdává elektrony měďnatým kationtům, které se tím stávají neutrální mědí.
síran měďnatý
+ železo
→ měď + síran železnatý
CuSO4
+ Fe
→ Cu + FeSO4
V iontovém způsobu zápisu:
Cu+++ 2 e- → Cu
redukce
Fe -
2 e- → Fe++
oxidace
Cu+++ Fe → Cu + Fe++ redoxní rovnováha
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...193
Powered by FlippingBook