C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 30

28
© Didaktik s.r.o.
Zrcadlová trubice
Materiál
• stativ + ochranná zeď
• měřící pipeta
• Pipetovací balonek
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• kahan
• špachtle
• koncentrovaný roztok amoniaku
(NH4OH)
• 0,3 M roztok dusičnanu stříbrného
AgNO3, (přibližně 5 % roztok)
• glukóza (hroznový cukr)
C6H12O6
• destilovaná voda
Bezpečnostní upozornění:
Pro odpipetování roztoku amoniaku použijte pipetovací balonek;
opatrně zahřívejte; amoniakální stříbrný roztok neuschovávejte, protože později vznikající nitrid
stříbrný je explozivní.
Provedení :
• Do dobře vyčištěné zkumavky nalijte přibližně 4 cm roztoku dusičnanu stříbrného a pomocí
pipety přidávejte po kapkách roztok amoniaku, dokud se zpočátku vznikající tmavá sraženina
opět nerozpustí - protřepávejte.
• Přidejte do roztoku špachtli glukózy a opatrně zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene
kahanu.
• Pozorujte procesy ve zkumavce.
Výsledek :
Při ohřevu se vylučuje stříbro ve formě lesklého zrcátka na vnitřní straně zkumavky.
Zpočátku vznikající tmavá sraženina je oxid stříbrný:
2 Ag+ + 2 OH-
→ Ag2O + H2O
Oxid stříbrný se opět rozpustí v přebytku amoniaku a vzniká rozpustný diamin stříbrný.
Ag2O + 4 NH3 + H2O → 2 [Ag(NH3)2]+ + 2 OH-
Glukóza redukuje kationt diaminu stříbrného v amoniakálním roztoku dusičnanu stříbrného na
stříbro.
Poznámka:
Stříbro může být učitelem získáno zpět. Stříbrné zrcátko může být učitelem odstraněno kyselinou
dusičnou.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...193
Powered by FlippingBook