C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 31

29
© Didaktik s.r.o.
Kdy svítí žárovka ?
Materiál
• napájecí zdroj
• žárovka
• Objímka žárovky
• 3 kabely
• měděná elektroda
• uhlíková elektroda
• niklová elektroda
• skleněná tyčinka
• kelímkové kleště
• kus hadice
• kelímek
• lžička
• dřevěná tříska
• kostkový cukr
• krátká tužka (obě strany ořezány)
• papír
• hliníkový plech
Bezpečnostní upozornění:
Žádné
Provedení :
• Sestavte uspořádání pokusu podle obrázku.
• Měli byste zjistit, které pevné látky vedou elektrický proud a které nikoli. Za tím účelem
položte zkoumané látky na pracovní místo a dotýkejte se předmětů oběma banánkovými
zástrčkami ve vzdálenosti několika centimetrů při stejnosměrném napětí 3 V.
• Prozkoumejte následující látky: měděnou elektrodu (měď), uhlíkovou elektrodu (uhlík),
niklovou elektrodu (nikl), skleněnou tyčinku (sklo), kelímkové kleště (železo), kus hadice
(guma), kelímek (porcelán), lžičku (umělá hmota), hliníkový plech (hliník), dřevěnou třísku
(dřevo), kostkový cukr (cukr), tužku - dotýkejte se tuhy (tuha/uhlík), papír.
• Přiložte seznam s předměty (látkami) a zaznamenávejte: žárovka svítí, žárovka nesvítí.
Výsledek :
Žárovka svítí: měď, uhlík, nikl, železo, hliník, tuha.
Žárovka nesvítí: sklo, guma, porcelán, umělá hmota, dřevo, cukr, papír.
Pevné látky, které vedou proud, se nazývají elektrické vodiče; pevné látky, které nevedou proud,
se nazývají nevodiče nebo izolanty.
Pevné látky, které disponují volnými elektrony, vedou proud (kovy, tuha, uhlík).
Izolanty mají jen vázané elektrony (nikoli volně pohyblivé).
Elektrické vodiče a izolátory
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...193
Powered by FlippingBook