C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 32

30
© Didaktik s.r.o.
Po stopách Rittera
Materiál
• napájecí zdroj
• 3 kabely
• žárovka + objímka žárovky
• stativ
• křížová svorka
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• kádinka 150 ml
• střička
• skleněná tyčinka
• špachtle
• petrolej
• hydroxid sodný NaOH
• líh
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• destilovaná voda
Bezpečnostní upozornění:
Hydroxidu sodného se nelze dotýkat rukama; kyselina solná se
nesmí nanášet na pokožku; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte uspořádání pokusu podle obrázku. Měli byste zjistit, které kapaliny vedou a které
nevedou elektrický proud. Za tímto účelem nalívejte zkoumanou kapalinu (po přibližně 60 ml)
do kádinky a nastavte na napájecím zdroji uvedené napětí.
• Destilovaná voda (3 V~); petrolej (3 V~); nalijte do kádinky vodu, ponořte elektrody a přidejte
2 špachtle hydroxidu sodného - míchejte skleněnou tyčinkou (6 V~); líh (3 V~); kyselina solná
(3 V~); nalijte do kádinky vodu, ponořte elektrody a přidejte 2 špachtle chloridu sodného -
míchejte skleněnou tyčinkou; voda z vodovodu (3 V~).
• Přiložte seznam s názvy látek a zaznamenávejte;
• Žárovka svítí, žárovka nesvítí.
• Co lze pozorovat při rozpouštění hydroxidu sodného a chloridu sodného?
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...193
Powered by FlippingBook