C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 33

31
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Žárovka svítí: roztok hydroxidu sodného (louh sodný), kyselina solná, roztok chloridu sodného.
Žárovka nesvítí: destilovaná voda, petrolej, líh, voda z vodovodu.
Kapaliny, které vedou elektrický proud, se nazývají elektrolyty (kyseliny, zásady, solné roztoky,
taveniny solí) - disponují volně pohyblivými částicemi (ionty).
Poznámka:
Petrolej, líh a kyselina solná mohou být použité znovu.
J. W. RITTER (1776 - 1810) - zakladatel elektrochemie.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...193
Powered by FlippingBook