C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 34

32
© Didaktik s.r.o.
A nerozpouští se
Materiál
• keramická drátěná síťka
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• chňapka
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• střička
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• teploměr
• špachtle
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• dusičnan draselný (ledek draselný) KNO3
• permanentní popisovač
• váhy
Provedení :
• Odvažte 5 g chloridu sodného a nasypte
ho do 1. zkumavky; odvažte 5 g dusičnanu
draselného a nasypte ho do 2. zkumavky.
Popište 1. zkumavku jako NaCl a 2.
zkumavku jako KNO3. Naplňte střičku
čerstvou vodou a přidejte pipetou do obou
zkumavek po 10 ml vody.
• Nějakou chvíli oběma zkumavkami
potřepávejte a porovnejte množství
usazeniny v jednotlivých zkumavkách.
• Naplňte kádinku 150 ml přibližně ze 2/3
studenou vodou, ponořte obě zkumavky
dovnitř a postavte kádinku na keramickou
drátěnou síťku. Zahřívejte v nesvítící
(oxidační) části plamene kahanu až do 80
°C - kontrolujte vzestup teploty teploměrem.
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí popálení při třepání zkumavkou.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...193
Powered by FlippingBook