C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 36

34
© Didaktik s.r.o.
Zdánlivě nezdánlivé
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• kahan
• skleněná tyčinka
• podložní sklíčko
• měřící pipeta
• pipetovací balonek
• špachtle
• lupa
• 3 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 25 % roztok)
• oxid měďnatý CuO
Bezpečnostní upozornění:
Pozor na zacházení s kyselinou sírovou, nenanášejte kyselinu
sírovou na pokožku, ničí textilie; nemiřte otvorem zkumavky na jiné osoby; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte velmi malou špičku špachtle oxidu měďnatého a přilijte 2 ml kyseliny
sírové (použijte měřící pipetu a pipetovací balonek).
• Zahřívejte zlehka v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
• Odeberte ze zkumavky skleněnou tyčinkou kapku solného roztoku a kápněte ji na podložní
sklíčko.
• Přidržujte podložní sklíčko držákem na zkumavky a pohybujte jím opatrně nad mírně
puštěným kahanem v nesvítící (oxidační) části jeho plamene, dokud se kapalina neodpaří.
• Pozorujte usazeninu (eventuálně použijte lupu).
Výsledek :
Oxid měďnatý se rozpouští v kyselině sírové. Vznikající síran měďnatý barví roztok modře.
Po zahřátí zbude na podložním sklíčku bílošedý, bezvodý síran měďnatý.
oxid měďnatý
+ kyselina sírová → síran měďnatý
+ voda
CuO
+ H2SO4
→ CuSO4
+ H2O
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...193
Powered by FlippingBook