C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 37

35
© Didaktik s.r.o.
S vodou přijde barva
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• 2 zkumavky
• kahan
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• střička
• špachtle
• síran měďnatý (modrá skalice)
CuSO4 • 5 H2O
Bezpečnostní upozornění:
Vodu přidávejte nejdříve po ochlazení; zkumavka může jinak
prasknout; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do zkumavky dejte 1 cm síranu měďnatého a upněte zkumavku ve stativu. Opatrně zahřívejte
malým plamenem, v jeho nesvítivé (oxidační) částí, dokud se barva celkového obsahu
zkumavky nezmění.
• Pozorujte také vnitřní stranu zkumavky.
• Nechejte zkumavku ochladit a přidejte ze střičky několik kapek vody. Pozorujte změny ve
zkumavce.
Výsledek :
Při zahřátí se síran měďnatý odbarvil; na vnitřní straně zkumavky můžeme pozorovat malé
kapičky vody. Při přidání vody se modrá barva opět navrátí.
Mnohé soli obsahují molekuly vody v krystalické struktuře (krystalová (chemicky vázaná) voda),
která je při zahřátí uvolňována. S odevzdáním krystalové vody je také spojena změna barvy.
Poznámka:
Solný roztok může učitel na pískové lázni odpařit.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...193
Powered by FlippingBook