C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 38

36
© Didaktik s.r.o.
Neviditelné písmo
Materiál
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• kelímkové kleště
• střička
• špachtle
• měřící pipeta
• pipetovací balonek
• laboratorní nůž
• chlorid kobaltnatý CoCl2
• kruhový filtr
• dřevěná tříska ořezaná nebo
• psací pero
• psací papír
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do zkumavky přidejte velmi malou špičku špachtle chloridu kobaltnatého a rozpusťte ho v
přibližně 3 - 4 ml vody. Posunujte roličku filtračního papíru do zkumavky tak, aby jeho menší
kousek ještě ze zkumavky vyčníval.
• Nyní smočte filtrační papír úplně opatrným nakloněním zkumavky.
• Podržte filtr kelímkovými kleštěmi nad nesvítivou (oxidační) částí plamenu kahanu a
pohybujte jím sem a tam, aniž by se papír očernil nebo hořel.
• Natáčejte papírem, dokud se neusuší, a pozorujte barevné změny.
Výsledek :
Filtr se začne od kraje pomalu zbarvovat modře.
Roztok chloridu kobaltnatého obsahuje červený chlorid hexaaquakobaltnatý, který zahříváním
přechází v modrý tetrachlorkobaltnan kobaltnatý.
2 [Co(H2O)6]Cl2 → Co(CoCl4) + 12 H2O
Se zředěným roztokem chloridu kobaltnatého (přidejte 5 kapek předcházejícího roztoku do 1 ml
vody) můžete pomocí plnicího pera nebo ořezané dřevěné třísky neviditelně psát na psací papír.
Jestliže papír opatrně podržíte nad plamenem, modré tahy písma se zviditelní.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...193
Powered by FlippingBook