C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 39

37
© Didaktik s.r.o.
Cestovatelé
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• 2 křížová svorky
• univerzální svorka
• napájecí zdroj
• 2 kabely
• držák elektrod
• 2 niklové elektrody
• U-trubice
• skleněná tyčinka
• kádinka 250 ml
• měřící pipeta
• pipetovací balonek
• 0,5 M roztok dusičnanu draselného KNO3,
(přibližně 5 % roztok)
• 1 M kyselina sírová H2SO4,
(přibližně 10 % roztok)
• 2 M louh sodný NaOH,
(přibližně 7,5 % roztok)
• vata, šťáva z červeného zelí, drátěný háček
Bezpečnostní upozornění:
Kyseliny a zásady odpipetujte pipetovacím balonkem; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Do kádinky nalijte přibližně 40 ml roztoku dusičnanu draselného a zřeďte roztok několika
mililitry šťávy z červeného zelí. Nacpěte vatu do U-trubice až přibližně do 2 cm pod boční
nástavné trubice. Přelívejte přes vatu roztok dusičnanu draselného, dokud roztok v obou
bočních ramenech U-trubice nedosahuje těsně pod nástavné trubice. Kápněte na anodovou
stranu (+ pól) přibližně 1 ml kyseliny sírové a na katodovou stranu (- pól) přibližně 1 ml louhu
draselného.
• Obě niklové elektrody upevněte takovým způsobem, aby byly ponořeny do roztoku na obou
stranách U-trubice až k vatě. Nastavte stejnosměrné napětí 12 V a zapněte napájecí zdroj
(zásuvka).
• Ukončete pokus, jestliže můžete rozpoznat výrazný rozdíl obou barevných front vznikajících
ve vatě a jejich rozdílných rychlostí.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...193
Powered by FlippingBook