C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 41

39
© Didaktik s.r.o.
Hnědé šmouhy
Materiál
• stativ
• 2 křížové svorky
• univerzální svorka
• napájecí zdroj
• 2 kabely
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• U-trubice
• měřicí pipeta
• pipetovaí balonek
• 0,2 M roztok jodidu zinečnatého
ZnI2 (přibližně 6 % roztok)
• vata
• drátěný háček
• smirkový papír
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Nacpěte do U-trubice pomocí drátěného háčku malý chomáček vaty.
• Upněte U-trubici ve stativu a naplňte ji až těsně pod obě nástavné trubice roztokem jodidu
zinečnatého.
• Připevněte obě uhlíkové elektrody tak, aby byly ponořeny do roztoku přibližně 3 - 4 cm.
• Nastavte stejnosměrné napětí 12 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Po 10 minutách napájecí zdroj vypněte.
• Pozorujte uhlíkovou elektrodou na katodové straně (- pól).
• Věnujte pozornost změnám v oblasti anody (+ pól).
Výsledek :
Na katodě se vylučuje zinek. Na straně anody vznikají hnědé šmouhy.
Jodid zinečnatý se ve vodním roztoku rozložil na zinečnaté kationty a jodidové anionty:
ZnI2 → Zn2+ + 2 I-
Katoda: Zinečnaté kationty jsou přitahovány katodou a přijímají 2 elektrony; vzniká kovový zinek:
Zn2+
+
2 e- → Zn
Anoda: Jodidové anionty jsou přitahovány anodou a odevzdávají 2 elektrony; vzniká elementární
jód:
2 I- → I2 + 2 e-
Elektrickým proudem se dají získat nové látky
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...193
Powered by FlippingBook