C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 46

44
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Na klíči se vylučuje měď; na anodě lze pozorovat vývoj plynu.
Katoda: Měděné kationty jsou přitahovány katodou a přijímají 2 elektrony; vzniká kovová měď:
Cu2++ 2 e- → Cu
Anoda: Odevzdáním elektronů se tvoří SO4, který reaguje s vodou za vzniku kyseliny sírové a
kyslíku:
SO42-
→ SO4 + 2 e-
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...193
Powered by FlippingBook