C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 47

45
© Didaktik s.r.o.
Dvoubarevný tisk
Materiál
• stojan na zkumavky
• 3 zkumavky
• pipetovací balonek
• měřicí pipeta
• laboratorní nůž
• 0,01 M roztok hexakyanoželeznatanu
draselného
(žlutá krevní sůl)
K4[Fe(CN)6], (přibližně 4 % roztok)
• 0,1 M roztok thiokyanatanu draselného
(rhodanid draselný) KSCN,
(přibližně 1 % roztok)
• 0,1 M roztok chloridu železitého
FeCl3, (přibližně 1,5 % roztok)
• 1 list papíru (DIN A4)
• 4 listy papíru (DIN A5)
• 3 kruhové filtry
• 2 dřevěné třísky
Bezpečnostní upozornění:
Thiokyanatan
draselný je jedovatý; použijte pipetovací
balonek.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 3
zkumavky a do první zkumavky nalijte
přibližně 3 cm roztoku chloridu železitého;
do druhé zkumavky nalijte přibližně 1
cm roztoku žluté krevní soli a do třetí
zkumavky přibližně 1 cm roztoku rhodanidu
draselného.
• Popište jednotlivé roztoky na podloženém listu papíru (DIN A4).
• Položte kruhový filtr na list papíru (DIN A5). Ponořte první ořezanou dřevěnou třísku do druhé
zkumavky a napište výrazně do prvního řádku na filtr (např. „DVOUBAREVNÝ“).
• Ponořte druhou ořezanou dřevěnou třísku do třetí zkumavky a napište do druhého řádku
(např. „TISK“).
• Odložte list s popsaným filtrem stranou pro vysušení.
Chemie - svět látek
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...193
Powered by FlippingBook