C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 48

46
© Didaktik s.r.o.
• Posuňte roličku filtračního papíru do první zkumavky tak, aby
vyčnívala ze zkumavky menší částí. Nyní opatrným nakloněním
zkumavky úplně smočte filtr.
• Položte vlhký filtr na list papíru (DIN A5).
Na toto položte suchý filtr a na to druhý list
papíru (DIN A5). Táhněte rukou několikrát
přes papíry (část roztoku chloridu železitého
by měla být přeloženým filtrem nasáta).
• Vezměte papír, na kterém leží popsaný filtr,
a položte přes něj vlhký filtrační papír.
• Nad to položte ještě jeden list papíru (DIN
A5). Táhněte rukou několikrát přes papíry
(vlhký filtr by měl být přitisknut k popsanému
filtru). Sejměte krycí papír a nahoře
položený filtrační papír a pozorujte filtr ležící
pod nimi.
Výsledek :
Písmo v první řádku se zobrazuje modře a písmo ve druhé řádku červeně.
Roztok chloridu železitého poskytuje se žlutou krevní solí modrou barevnou reakci a s
rhodanidem draselným červenou:
chlorid železitý
+ žlutá krevní sůl →
berlínská modř
+ chlorid draselný
4 FeCl3
+ 3 K4[Fe(CN)6]
→ Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl
chlorid železitý
+ rhodanid draselný → rhodanid železitý + chlorid draselný
FeCl3
+ 3 KSCN
→ Fe(SCN)3
+ 3 KCl
Reakce chloridu železitého se žlutou krevní solí a reakce chloridu železitého s červenou krevní
solí (Turnbullova modř) slouží k rozlišování různých roztoků solí železa.
Barevně stálá berlínská modř je využívána jako malířská barva a pro papírový a tapetový tisk.
Dříve byla také používána jako takzvané „modřidlo“ k modření (bělení) prádla.
Roztok rhodanidu draselného způsobuje už při nejnepatrnějších stopách železa červené
zbarvení a slouží proto jako důkaz železa.
Poznámka:
Zbývající roztok uschová učitel (může být ještě dále upotřeben).
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...193
Powered by FlippingBook