C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 49

47
© Didaktik s.r.o.
Uvolní se plyn
Materiál
• kádinka 250 ml
• špachtle
• kahan
• uhličitan sodný (soda)
Na2CO3
• 2 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 7 %
roztok)
• dřevěná tříska
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do kádinky přidejte 3 špachtle sody. Zapalte dřevěnou třísku na plameni kahanu, ponořte
třísku do kádinky a pozorujte, zdali se plamen třísky změní.
• Přilijte nyní do kádinky několik mililitrů kyseliny solné a znovu ponořte hořící třísku dovnitř
(nikoli do kapaliny). Pozorujte změny plamene třísky.
Výsledek :
Při prvním ponoření třísky do kádinky hoří plamen klidně dále (je přítomen atmosférický kyslík).
Při přelití kyselinou solnou se soda vzkypí.
Při dalším ponoření třísky doje k uhasnutí třísky.
uhličitan sodný + kyselina solná→ chlorid sodný + voda
+
oxid uhličitý
Na2CO3
+ 2 HCl
→ 2 NaCl
+ H2O + CO2
Vznikající oxid uhličitý je těžší než vzduch a tento vzduch vytlačuje.
V oxidu uhličitém se plamen udusí.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...193
Powered by FlippingBook