C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 50

48
© Didaktik s.r.o.
Červený lihový plamen
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• odpařovací miska
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• gumová zátka na zkumavky
• špachtle
• kelímkové kleště
• střička
• ochranná deska
• denaturovaný líh
• dusičnan strontnatý Sr(NO3)2
• dřevěná tříska
Bezpečnostní upozornění:
Dusičnan strontnatý je jedová látka; po zapálení dodržujte bezpečný
odstup; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte špachtli dusičnanu strontnatého a přibližně 1 cm vody. Uzavřete
zkumavku gumovou zátkou a rozpouštějte látku protřepáváním. K roztoku dusičnanu
strontnatého přidejte tolik denaturovaného lihu, aby byla zkumavka zaplněna z poloviny. Opět
uzavřete zkumavku gumovou zátkou a protřepejte.
• Na ochrannou desku postavte odpařovací misku a nalijte na ni kapalinu ze zkumavky.
• Zatemněte místnost. Na plameni kahanu zapalte dřevěnou třísku a jí potom kapalinu na
odpařovací misce.
• Ustupte a pozorujte.
Výsledek :
Líh shořel s červeným zbarvením plamene.
Charakteristická barva (u stroncia karmínově červená) se dá vysvětlit tím, že valenční
elektrony odevzdávají plamenem dodanou energii svým základním hladinám, aby přeskočily
na dráhy s vyšší energií. Při přeskočení zpět z těchto drah na své základní hladiny vysílají
elektromagnetické vlny s charakteristickou spektrální čarou.
Prvky s typickým zbarvením plamene: alkalické kovy, vápník, stroncium, barium, galium, indium,
thalium, měď.
Poznámka:
Před vymytím nechte odpařovací misku ochladit (pro uchopení použijte kelímkové kleště).
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...193
Powered by FlippingBook