C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 51

49
© Didaktik s.r.o.
Ale, ale...
Materiál
• stativ + stativová stěna
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• špachtle
• pipetovací balonek
• měřicí pipeta
• sulfid železnatý
(sirník železnatý) FeS
• 2 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl,
(přibližně 7 % roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Použijte velmi malá množství; jen „chemicky přičichněte“; sirovodík
je jedovatý; místnost dobře větrejte; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte velmi malou špičku špachtle sulfidu železnatého (nejvýše o velikosti
čočky). Měřicí pipetou přidejte přibližně 1 ml kyseliny solné.
• Opatrně „chemicky přičichněte“.
• Pokud byste nemohli zjistit žádný zápach, zlehka zahřejte v nesvítící (oxidační) části plamene
kahanu.
• Přičichněte „chemicky“ ještě jednou.
Výsledek :
sulfid železnatý + kyselina solná → chlorid železnatý + sirovodík
FeS
+ 2 HCl
→ FeCl2
+ H2S
Sirovodík je používán v analytické chemii (kvalitativní a kvantitativní) jako srážecí činidlo pro
různé kovy (sirovodíkový (sulfanový) postup).
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...193
Powered by FlippingBook