C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 52

50
© Didaktik s.r.o.
Sladké a kouřící
Materiál
• kahan
• kelímkové kleště
• lžička
• ochranná deska
• skleněná tyčinka
• kádinka 150 ml
• Petriho miska
• malá zavařovací sklenice nebo
• sklenice od dětské kojenecké výživy
• sacharóza (krystalový cukr)
• kousek šňůry
• dřevěná tříska
• teplá voda
• sacharóza (kostkový cukr)
• popel z cigaret
• nůžky
• klínový špalík
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• a) fyzikální proces
• Naplňte kádinku přibližně 100 ml teplé vody. Přidávejte do kádinky lžičkou cukr tak dlouho,
dokud se cukr ještě rozpouští - míchejte skleněnou tyčinkou. Přelijte bez usazeniny do malé
skleničky.
• Navažte šňůru na dřevěnou třísku a položte ji napříč přes sklenici tak, aby bylo vlákno
zavěšeno do roztoku.
• Postavte sklenici na nějaké místo, na kterém může zůstat několik týdnů nerušeně stát.
• b) chemický proces
• Postavte kahan na ochrannou desku a podložte ho z jedné strany dřevěným špalíkem - kahan
by měl stát šikmo (je tím zabráněno znečištění kahanu).
• Zapalte kahan. Kelímkovými kleštěmi uchopte kostku cukru, ponořte ji do popelu z cigaret na
Petriho misce a udržujte cukr v nesvítící (oxidační) části plamenu kahanu. Pozorujte procesy.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...193
Powered by FlippingBook