C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 53

51
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
a) Po několika dnech začínají na vlákně narůstat krystaly cukru, které se v průběhu týdnů
neustále zvětšují.
Krystalizace trvá poněkud déle, protože se u hustého cukrového roztoku voda odpařuje velmi
pozvolna.
Nedochází k látkovým změnám - fyzikální proces.
b) Cukr vzplane v plameni kahanu.
Oxid uhličitý v popelu z cigaret působí jako katalyzátor (bez popelu by se cukr jen roztavil).
Dochází k látkovým změnám - chemický proces.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...193
Powered by FlippingBook