C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 54

52
© Didaktik s.r.o.
Fialkově modrá pára a zmizení zvětšené štítné žlázy
Materiál
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• kahan
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• špachtle
• střička
• nálevka
• podložní sklíčko
• skleněná tyčinka
• kádinka 100 ml
• lupa
• jod I2
• práškové železo Fe
• denaturovaný líh
• bílý list papíru (DIN A4)
• vata
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Použijte jen velmi malá množství jodu;
jodové páry jsou jedovaté; místnost dobře větrejte; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• a) fyzikální proces
• Do kádinky přidejte špachtli velmi malé množství krystalů jodu (2 - 3
kusy). Volně uzavřete zkumavku chomáčkem vaty.
• Opatrně zahřejte malým plamenem kahanu, v jeho nesvítící
(oxidační) části. Přidržujte za zkumavkou bílý papír a pozorujte
obsah zkumavky.
• b) chemický proces
• Do druhé zkumavky přidejte velmi malou špičku špachtle krystalů
jodu a přibližně 3 ml vody. Opatrně zahřívejte v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu, dokud se jod nerozpustí (žluté zbavení). Do
kádinky nyní přidejte špičku špachtle práškového železa a několik
minut dále zahřívejte.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...193
Powered by FlippingBook