C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 55

53
© Didaktik s.r.o.
• Přefiltrujte roztok do
kádinky 100 ml.
• Skleněnou tyčinkou přidejte na podložní sklíčko
kapku roztoku jodidu železnatého a opatrně
zahřívejte, dokud se voda neodpaří. Pozorujte
usazeninu (eventuálně použijte lupu).
Výsledek :
Vznikají fialově modré jodové páry; na vnitřní straně zkumavky se vytvářejí drobounké krystaly
jodu.
Jod zcela sublimuje při nepříliš rychlém zahřátí už pod hodnotou svého bodu tání 114 °C. Na
čirých částech skla jod opět resublimuje (páry).
Název pro jod pochází z řečtiny a znamená „Prvek s fialkově modrou parou“. Nedochází k
látkovým změnám - fyzikální proces.
b) Po filtraci téměř bezbarvý roztok poskytne po odpaření hnědočervenou usazeninu.
železo + jod → jodid železnatý
Fe
+ I2 → FeI2
Jodid železnatý smíchaný s cukrovým sirupem se v lékařství používá proti zvětšení štítné žlázy a
nedostatečné výživě spojené s chudokrevností.
Dochází k látkovým změnám - chemický proces.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...193
Powered by FlippingBook