C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 57

55
© Didaktik s.r.o.
Třaskavý plyn
Materiál
• vyvíječ plynů
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• skleněná trubice (4)
• kus hadice
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• skleněná vana
• špachtle se lžičkou
• nálevka
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• granulovaný zinek Zn
• síran měďnatý (modrá skalice)
CuSO4 • 5 H2O
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
Vodík nezapalujte přímo u trubice pro odvod plynu; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• 1. Sestavte aparaturu podle obrázku. Do zkumavky přidejte lžičku granulovaného zinku a
špičku špachtle síranu měďnatého; naplňte kapací nálevku přibližně z 1/3 kyselinou sírovou -
použijte nálevku. Naplňte zcela ve vaně naplněnou vodou zkumavku ponořením a držte ji nad
vypouštěcím otvorem trubice pro odvod plynu. Přizpůsobte kahan.
• Uveďte do chodu vyvíječ plynů přikapáním trochy kyseliny solné. Držte zkumavku, dokud se
zcela nenaplní plynem.
• 2. Uzavřete nyní zkumavku pod vodou palcem a přemístěte ji otvorem zkumavky směrem
nahoru blíže svítící (redukční) části plamene kahanu - palec odstraňte teprve v blízkosti
plamene (plyn jinak unikne).
• Proveďte takzvanou zkoušku na třaskavý plyn několikrát za sebou a věnujte pozornost
různým intenzitám zvuku.
Výsledek :
Intenzita zvuku klesá s počtem pokusů; závisí na směšovacím poměru vzduch/vodík.
Vytváření vodíku:
zinek + kyselina chlorovodíková → chlorid zinečnatý + vodík ↑
Hoření vodíku:
vodík + kyslík → voda
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...193
Powered by FlippingBook