C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 58

56
© Didaktik s.r.o.
Proč ledovec plave
Materiál
• kádinka 250 ml
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• teploměr
• lžička
• střička
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• kladívko
• lněné plátno
• kostka ledu nebo sníh
• permanentní popisovač
• pravítko
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Jestliže není k dispozici sníh, zabalte několik kostek ledu do látky a roztlučte je kladívkem (na
podlaze).
• Naplňte roztlučeným ledem lžičkou kádinku a počítejte přitom množství přidaných lžiček.
Třetinu lžic z počtu lžic ledu přidáte kuchyňské soli (sníh : kuchyňská sůl = 3 : 1).
• Míchejte chladicí směs lžičkou a měřte teploměrem teplotu. Naplňte zkumavku 5 cm vody a
označte výšku plnění permanentním popisovačem. Zastrčte zkumavku do chladicí směsi a
čekejte, dokud voda nezmrzne.
Výsledek :
Teplota v chladicí směsi poklesne maximálně až na - 20 °C.
Voda ve zkumavce zmrzne po několika minutách a rozpíná se. Zvětšení objemu činí přibližně
1/10; tomu odpovídá 5 mm při předcházející výšce plnění 50 mm.
Při mrznutí vznikají dutiny v krystalické struktuře, které vedou ke zvětšení objemu.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...193
Powered by FlippingBook