C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 59

57
© Didaktik s.r.o.
Červený gejzír
Materiál
• skleněná vana
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• chňapka
• horká voda
• studená voda (např. z ledničky)
• voda (pokojová teplota)
červený inkoust
(např. 1 inkoustová náplň)
modrý inkoust
(např. 1 inkoustová náplň)
• 2 lahvičky
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Naplňte skleněnou vanu přibližně ze 3/4 vodou o pokojové teplotě - vodní hladina má ležet
přibližně 3 cm nad otvory obou lahviček.
• Do kádinky 100 ml nalijte přibližně 25 ml horké vody a obarvěte vodu červeným inkoustem.
Do kádinky 150 ml nalijte přibližně 25 ml studené vody a obarvěte vodu modrým inkoustem.
Naplňte tím obě lahvičky - nikoli až po horní okraj (nechejte přibližně vzdálenost 1/2 cm od
povrchu kapaliny). Nyní postavte velmi opatrně obě láhve do vany naplněné vodou - nad
otvory by se mělo nacházet ještě přibližně 3 cm vody; pozorujte.
Výsledek :
Teplá, červeně zbarvená voda stoupá nahoru a koncentruje se na hladině vody.
Studená, modrá voda zůstává v kádince.
Horká, červená voda má menší hustotu než voda ve vaně a stoupá proto nahoru.
Studená, modrá voda má větší hustotu než voda ve vaně a zůstává proto v lahvičce.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...193
Powered by FlippingBook