C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 60

58
© Didaktik s.r.o.
Hořící pěna
Materiál
• vyvíječ plynů
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• skleněná trubice (2)
• kus hadice
• kahan
• odpařovací miska
• nálevka
• špachtle se lžičkou
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• granulovaný zinek Zn
• síran měďnatý (modrá skalice)
CuSO4 • 5 H2O
• glycerin
• dřevěná tříska
• roztok z mýdlových bublin
Bezpečnostní upozornění:
Vodík nezapalujte přímo u trubice pro odvod plynu; použijte
ochranné brýle; odpařovací misku před zapálením pěny nechte odstavenou minimálně 1/2 m od
všech skleněných přístrojů.
Provedení :
• 1. Sestavte aparaturu podle obrázku. Do zkumavky přidejte lžičku granulovaného zinku a
špičku špachtle síranu měďnatého; kapací nálevku naplňte přibližně z 1/3 kyselinou solnou -
použijte nálevku.
• Naplňte odpařovací misku z poloviny roztokem z mýdlových bublin a připevněte zahnutou
trubici takovým způsobem, aby byl konec ponořen do roztoku.
• Uveďte do chodu vyvíječ plynů přikapáním trochy kyseliny solné.
• 2. Jakmile se vytvoří dostatek pěny, odstavte misku od aparatury a zapalte pěnu hořící
dřevěnou třískou (třísku zapalte u kahanu); pozorujte.
Výsledek :
Pěna (plyn) shoří žlutým plamenem.
Vytváření vodíku:
zinek
+ kyselina solná
→ chlorid zinečnatý + vodík ↑
Hoření vodíku:
vodík
+ kyslík
→ voda
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...193
Powered by FlippingBook