C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 61

59
© Didaktik s.r.o.
Zkouška třískou
Materiál
• vyvíječ plynů
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• nálevka
• odměrný válec
• skleněná trubice (2)
• kus hadice
• špachtle
• kahan
• 2 M roztok peroxidu vodíku
H2O2, (přibližně 7 % roztok)
• oxid manganičitý (burel)
MnO2
• glycerin
• dřevěná tříska
Bezpečnostní upozornění:
Roztok peroxidu vodíku nenanášejte na pokožku; k naplnění
použijte nálevku; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte aparaturu podle obrázku. Do zkumavky dejte špachtli práškového burelu; kapací
nálevku naplňte přibližně z 1/3 roztokem peroxidu vodíku - použijte nálevku.
• Kápněte roztok peroxidu vodíku na práškový burel (vždy jen několik mililitrů) a odvádějte
vznikající plyn zahnutou trubicí do odměrného válce.
• Po několika minutách zapalte kahan a v plameni kahanu dřevěnou třísku. Sfoukněte hořící
dřevěnou třísku a ponořte žhavou dřevěnou třísku do odměrného válce - pozorujte; proveďte
takzvanou zkoušku třískou několikrát za sebou.
Výsledek :
Žhavá tříska se v odměrném válci vznítí.
Peroxid vodíku se vlivem katalyzátoru oxidu manganičitého rozštěpil.
peroxid vodíku → voda
+ kyslík
2 H2O2
→ 2 H2O + O2
V čistém kyslíku dochází k hoření mnohem prudčeji než ve vzduchu.
Se žhavou dřevěnou třískou můžeme také stanovit výšku naplnění kyslíkem.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...193
Powered by FlippingBook