C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 62

60
© Didaktik s.r.o.
Prakticky neviditelný
Materiál
• stojan na zkumavky
• 6 zkumavek
• špachtle
• držák na zkumavky
• střička
• kahan
• podložní sklíčko
• skleněná tyčinka
• lupa
• síran vápenatý (sádra)
CaSO4 • 2 H2O
• uhličitan sodný (soda)
Na2CO3 • 10 H2O
• dusičnan draselný (ledek draselný)
KNO3
• kyselina citronová
• křemičitý písek
• sacharóza (krystalový cukr)
• bílý papír (DIN A4)
Bezpečnostní upozornění:
Větší množství kyseliny citronové je jedovaté.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 6 zkumavek, stojan na zkumavky postavte na papír a papír
popište, jako je vyobrazeno.
• Přidejte postupně do každé zkumavky špičku špachtle uvedené látky a naplňte zkumavky
přibližně z 1/3 vodou.
• Pokuste se obsah zkumavek třepáním rozpustit.
• Postupně z každé zkumavky kápněte roztok na podložní sklíčko (kromě zkumavky 4) a
opatrně zahřejte v malém plameni kahanu, jeho nesvítivé (oxidační) části - přidržujte přitom
podložní sklíčko držákem na zkumavky.
Výsledek :
Látky ve zkumavkách 1, 3, 5, 6 se rozpustí úplně; látka ve zkumavce 2 částečně a látka ve
zkumavce 4 se nerozpustí.
zkumavka 1: malý cukrový prstenec
zkumavka 2: krystaly sádry
zkumavka 3: krystaly sody
zkumavka 5: malé krystaly dusičnanu draselného
zkumavka 6: malý prstenec kyseliny citronové
Existují látky ve vodě rozpustné, ve vodě částečně rozpustné a ve vodě nerozpustné.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...193
Powered by FlippingBook