C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 63

61
© Didaktik s.r.o.
Podobné rozpouští podobné
Materiál
• stojan na zkumavky
• 6 zkumavek
• střička
• kapací pipeta
• 1,2,3-propantriol (bezvodý glycerin)
C3H8O3
• aceton CH3COCH3
• ethanol (alkohol) C2H5OH
nebo denaturovaný líh
• benzín
• bílý papír (DIN A4)
• ocet
• stolní olej
Bezpečnostní upozornění:
Nepoužívejte otevřený plamen - benzín a aceton jsou snadno
zápalné látky; páry vytvářejí explozivní směs.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 6 zkumavek, stojan na zkumavky postavte na papír a papír
popište, jak je vyobrazeno. Přidejte postupně do každé zkumavky přibližně 1 cm uvedené
kapaliny a naplňte zkumavky přibližně z 1/3 vodou.
• Pokuste se obsah zkumavek třepáním rozpustit.
• Nechejte zkumavky 4 a 6 nějakou dobu stát ve stojanu na zkumavky a pozorujte změny.
Výsledek :
Glycerin, aceton, ethanol a ocet se rozpouštějí ve vodě.
Benzín a stolní olej jsou ve vodě nerozpustné a vytvářejí po protřepání emulzi. Po nějaké době
dochází opět k odloučení látky.
Polární látky jsou ve vodě obvykle rozpustné.
U emulzí nastává oddělení látek v důsledku rozdílné hustoty.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...193
Powered by FlippingBook