C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 64

62
© Didaktik s.r.o.
Znečištění vody benzínem
Materiál
• stojan na zkumavky
• 6 zkumavek
• střička
• kapací pipeta
• stativ
• malý stativ
• nálevka
• lžička
• gumová zátka na zkumavku
• benzín
• aktivní uhlí
• permanentní popisovač
• pravítko
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Zhasněte všechny plameny - benzínové páry jsou vznětlivé.
Provedení :
• Permanentním popisovačem napište na zkumavky následující označení: 1. zkumavka ve
výšce 9 - 10 cm; u zkumavek 2 - 5 přibližně ve výšce 1,3 cm a ve výšce 10 cm.
• Naplňte 1. zkumavku k první značce vodou a až po druhou značku benzínem. Uzavřete
zátkou, dobře protřepejte a nalijte rychle tuto kapalinu (před odmísením) do 2. zkumavky až k
1. značce. Až po 2. značku nalijte vodu a stejným způsobem pokračujte až k 5. zkumavce. U
všech pěti zkumavek proveďte zkoušku čichem.
• Na filtr dejte lžičku práškového aktivního uhlí a
přefiltrujte obsah 1. zkumavky do podstavené zkumavky.
Pozorujte filtrát a proveďte zkoušku čichem.
Výsledek :
Až do zkumavky 3 lze identifikovat silný benzínový zápach; benzín plave na vodě. Ve zkumavce
4 nebo 5 je čirá kapalina; žádný zápach po benzínu. Po filtraci je kapalina čirá a nezapáchá už
po benzínu.
Benzín a voda nejsou mísitelné; 1 litr benzínu, resp. oleje znečistí kolem 1 milionu litrů pitné
vody.
Aktivní uhlí může na základě poréznosti benzín navázat (absorbovat).
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...193
Powered by FlippingBook