C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 65

63
© Didaktik s.r.o.
Čarovný proutek
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• zkumavka
• skleněná trubice (5)
• kádinka 100 ml
• střička
• stojan na zkumavky
• skleněná tyčinka
• ocelová vlna
• roztok methylenové modři
• glycerin
• permanentní popisovač
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Naplňte zkumavku volně ocelovou vlnou (pro posouvání použijte skleněnou tyčinku) a zlehka
navlhčete vodou. Uzavřete provrtanou gumovou zátkou, do které předtím zavedete skleněnou
trubici.
• Upněte zkumavku v univerzální svorce a upevněte ji na stativu.
• Do kádinky 100 ml nalijte přibližně 40 ml vody, kterou jste předtím obarvili roztokem
methylenové modři. Konec skleněné trubice by měl být ponořen až téměř na dno kádinky do
kapaliny.
• Nechte aparaturu několik dní stát a pozorujte změny v skleněné trubici.
• Jestliže máte denně přístup k aparatuře, můžete označovat permanentním popisovačem
příslušné výšky vzestupu kapaliny.
Výsledek :
Během dnů stoupá obarvená kapalina ve skleněné trubici. Jestliže označujete výšky vzestupu ve
stejných časových intervalech, můžete tak odhadnout příslušnou spotřebu kyslíku při rezavění.
Rez se tvoří, jestliže přijde železo do styku se vzdušným kyslíkem (voda urychlí proces).
Spotřebovaný kyslík způsobí ve zkumavce podtlak, takže vnější atmosférický tlak zapříčiní
vzestup obarvené vody ve skleněné trubici.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...193
Powered by FlippingBook