C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 67

65
© Didaktik s.r.o.
Uhlí, které je velmi aktivní
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• špachtle
• lupa
• ochranná deska
• práškové aktivní uhlí
• oxid měďnatý CuO
• bílý papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Použijte žáruvzdornou podložku - zkumavka může prasknout;
použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Naplňte zkumavku dvěma špachtlemi práškového aktivního uhlí a dvěma špachtlemi oxidu
měďnatého. Promíchejte protřepáním. Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu
po několik minut na červený žár. Uzavřete kahan a nechejte reakční směs ochladit.
• Nasypejte usazeninu na bílý papír a pozorujte ji lupou. Prozkoumejte také vnitřní stranu
Výsledek :
Reakční produkt je červenohnědě zbarven a lze rozeznat několik malých zrníček mědi. Na vnitřní
straně zkumavky se občas vytvoří měděné zrcadlo.
Oxid měďnatý je uhlíkem redukován na měď; uhlík je oxidován
oxid měďnatý
+ uhlík → měď + oxid uhličitý
2 CuO
+ C → 2 Cu + CO2
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...193
Powered by FlippingBook