C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 68

66
© Didaktik s.r.o.
Bez tepla to nejde
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• špachtle
• skleněná trubice (1)
• pinzeta
• aktivní uhlí
• oxid železnatý FeO
• glycerin
• vápenná voda
• vata
Bezpečnostní upozornění:
Skleněnou zahnutou trubici včas vytáhněte z vápenné vody - vlivem
zpátky stoupající vody hrozí nebezpečí zlomení.
Provedení :
• Do zkumavky nasypte 2 špachtle práškového aktivního uhlí a 1 špachtli oxidu železnatého.
Promíchejte protřepáním. Do horní části zkumavky vložte malý chomáček vaty (práškové
aktivní uhlí je při zahřívání unášeno ven ze zkumavky).
• Do zkumavky připevněte gumovou zátku se skleněnou zahnutou trubicí a upněte trubici v
univerzální svorce.
• Druhou zkumavku naplňte 5 cm vápenné vody - rameno skleněné trubice by mělo být téměř
ponořeno na dno zkumavky.
• Silně zahřívejte několik minut v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Vyjměte zahnutou
trubici se stativem z vápenné vody, uzavřete kahan a pozorujte změny ve zkumavce s
vápennou vodou.
Výsledek :
Vápenná voda se zakalí.
Oxid železnatý byl aktivním uhlím redukován - byla k tomu zapotřebí energie - endotermický
proces.
oxid železnatý
+ aktivní uhlí → železo
+ oxid uhličitý
2 FeO
+ C
→ 2 Fe
+ CO2
hydroxid vápenatý
+ oxid uhličitý → uhličitan vápenatý + voda
Ca(OH)2
+ CO2
→ CaCO3
+ H2O
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...193
Powered by FlippingBook