C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 69

67
© Didaktik s.r.o.
Kapesní termofor
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• špachtle
• teploměr
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• střička
• třecí miska + tlouček
• práškové železo Fe (resp. železné piliny)
• dusičnan draselný (ledek draselný)
KNO3
• síran měďnatý (modrá skalice)
CuSO4 • 5 H2O
• glycerin
• list papíru (DIN A5)
• váhy
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Odvažte 9 g železných pilin, 1 g dusičnanu draselného a 0,2 g síranu měďnatého a smíchejte
tyto tři látky ve třecí misce.
• Pomocí univerzální svorky připevněte na stativu teploměr.
• Naplňte přeloženým listem papíru smíchané látky do zkumavky a postavte zkumavku do
stojanu na zkumavky. Postavte nyní stativ s teploměrem vedle stojanu na zkumavky tak, aby
teploměr zasahoval do směsi. Navlhčete směs vodou ze střičky.
• Zaznamenávejte odečítanou teplotu.
• Odstavte na hodinu aparaturu a znovu odečtěte teplotu.
• Co jste zjistili?
Výsledek :
Teplota o několik stupňů vzrostla.
U tohoto procesu se jedná o pomalou oxidaci, při které se uvolňuje teplo (exotermický proces).
Potřebný kyslík pro korozi je přiváděn dusičnanem draselným; síran měďnatý slouží jako
katalyzátor.
Podobné směsi se dříve prodávaly pod názvem „Thermosan“ v papírových sáčcích jako
poskytovatelé tepla.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...193
Powered by FlippingBook